Referanser og tilbakemeldinger på e-læringskurs

Tilbakemeldinger fra våre kunder

Vi har over 2000 positive tilbakemeldinger fra kursdeltagere!

«Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold»

Hege B. Kristoffersen

Spesialrådgiver, Bærum kommune

Vi i Rana kommune har kjempegode erfaringer med NHI sine e-læringskurs. Kursene er lærerike og av god kvalitet. Ansatte gir veldig god tilbakemelding, og synes det er en flott måte å skaffe seg kunnskap på, samt at de kan bruke kursene som læringsarena igjennom hele året.

Ledere sier at disse kursene har effektivisert opplæring i forhold til legemiddelhåndteringen. Det er lite arbeid for lederne å administrere tilgang og oppfølging av den enkelte medarbeider.

NHI er gode samarbeidspartnere og lydhøre overfor oss som kommune og de behovene vi har. De er gode på å følge opp oss som kunde, og de utviklingsbehovene vi har.

Monica Westvik Musum

Fagkonsulent, Rana kommune

«Ved evaluering av tildelingskriteriene faglig kvalitet og pedagogisk utforming scorer dette kurset høyest sammenlignet med de andre leverandørene sine kurs. Mht pris scorer kurset nest høyest. I totalevalueringen scorer dette kurset derfor høyest av de mottatte tilbudene..»

Corinna Vossius

Helsesjef, Stavanger kommune

Ta kontakt for uforpliktende tilbud

Jag vill hjärtligt tacka för allt jag lärt mig här. 12 daga med Dig här kära kollega har påverkat motsvarande ca 11 års arbetserfarenhet inom vården som Underskötare. Hjärtligt och tusen takk för allt jag lärt mig här hos dig.

Spennende, interessant, nyttig, økt kunnskap, nyttig oppslagsverk, veldig fornøyd, veldig bra

Flott kurs, med meget relevante problemstillinger!

Etter dette kurset er man godt rustet til å ivareta pasienter

Dette er første gangen jeg gjennomfører et e-læringskurs og synes måten det er lagt opp på er utmerket. Man vegrer seg kanskje for å melde seg på kurs, men dette var jo helt perfekt

Synes kurset var oversiktlig og fint, dette var mitt første kurs i legemiddelhåndtering og følte jeg lærte mye, og lærte hvor jeg finner hva i oppslagsverkene vi har.

Dette e-kurset er langt bedre og mer omfattende enn tidligere re-sertifiseringer jeg har vært igjennom. Terningkast 6 🙂

En super måte å lære på, for jeg lærer uten å legge merke til det

Dette er første gangen jeg gjennomfører et e-læringskurs og synes måten det er lagt opp på er utmerket. Man vegrer seg kanskje for å melde seg på kurs, men dette var jo helt perfekt

Rita Langvold
Kompetansekoordinator, Fosen interkommunale samarbeid
Startet med kurs i april 2012
Telefon: 92 04 93 43
Epost: Rita.Langvold@bjugn.kommune.no

Hilde Enget
Leder Pleie og Omsorg, Kongsberg kommune
Startet med kurs i januar 2012
Telefon: 48 16 66 24
Epost: hilde.enget@kongsberg.kommune.no

Britt Martha O. Johannessen
Enhetsleder, Snåsa kommune
Startet med kurs i oktober 2013
Telefon: 74 13 83 13
Epost: britt.johannessen@snasa.kommune.no

Alice Trondsen
Oversykepleier, Molde kommune
Startet med kurs i mai 2014
Telefon: 71 11 18 00
Epost: alice.trondsen@molde.kommune.no

Monica Westvik
Fagkonsulent, Rana kommune
Startet med kurs i mai 2012
Telefon: 75 14 67 39
Epost: Monica.Westvik@rana.kommune.no

Hanne Eggen
Fagansvarlig, Oslo kommune – Grünerløkka bydel
Startet med kurs i oktober 2011
Telefon: 23 42 25 30
Epost: hanne.eggen@bga.oslo.kommune.no

Heidi Selboe Welve
Omsorgsleder, Tydal kommune
Startet med kurs i februar 2013
Telefon: 73 81 58 06
Epost: Heidi.Selboe.Welve@tydal.kommune.no

Anette B. Sulland
Enhetsleder, Ringerike kommune
Startet med kurs i februar 2014
Telefon: 32 18 10 70
Epost: anette.bjerkheim.sulland@ringerike.kommune.no

Ta kontakt for uforpliktende tilbud