Pedagogisk oppbygning

Pedagogisk oppbygning, testing og kursgodkjenning (gjelder alle kursene)

  • Relevant lovverk er lagt til grunn i kurskonseptet. Alle kursene tilfredsstiller krav ihht. forskrift om legemiddelhåndtering, rundskriv IS-9/2008 og krav til forsvarlighet ihht. helsepersonelloven.
  • Kursene oppdateres kontinuerlig. Innholdet i kursene og oppslagsverket til kurset (NEL) er til enhver tid oppdatert.
  • Den pedagogiske oppbygningen baserer seg på anerkjente læringsprinsipp om:
  1. Problembasert praksisrelevant læring: Den pedagogiske læringsprosessen ligner på situasjonen der kunnskapen skal anvendes. Det virker motiverende, og gir et bedre læringsresultat. Jf. også rundskriv IS-9/2008: Kunnskapen skal være relevant for praksis
  2. Testforsterket læring: Læring og testing går hånd i hånd. Når formidling av kunnskap etterfølges umiddelbart av testspørsmål, virker det skjerpende, og hjernens kapasitet for læring øker
  3. Aktiv læring: Når en må jobbe aktivt for å svare, dannes det flere assosiasjoner til kunnskapen, noe som gir bedre læring
  4. Bruke flere sanser: Video/animasjoner med tekst eller lyd (fritt valg), skriftlige artikler, pasientinformasjoner, svaralternativer ved fritekst, envalg- eller flervalg
  5. Umiddelbar respons styrker læringen
  6. Repetisjon: Kursdeltager kan logge inn og repetere etter endt kurs